ได้รับรางวัล THAILAND ZOCIAL AWARDS

2022-02-02 17:34:50  |   787

  โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE BY PANTIP (Highest Quality)

จากเวทีประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022 เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วเมื่อปี 2019    

THAILAND ZOCIAL AWARDS คือ งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียที่นับวันจะยิ่งมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจมากขึ้นในยุคที่เราขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล เพื่อยกระดับบรรทัดฐานการใช้โซเชียลมีเดีย โดยการมอบรางวัลคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการโซเชียลมีเดีย รวมถึงการอัพเดทเทรนด์โซเชียลมีเดียแบบเจาะลึกของภาคธุรกิจโดยกูรูออนไลน์ตัวจริง ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์หรือเอเจนซี่เพื่อเชิดชูผลงานที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2013 โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเซียลมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศไทย    

เพราะปัจจุบันโลกออนไลน์มีข้อมูลมากมายให้เราเลือกดู และเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิต ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้จึงมีความจำเป็นอย่างมาก โรงพยาบาลรามคำแหง ขอขอบคุณที่ทางเว็ปไซต์พันทิป เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลรามคำแหง ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ และสาระด้านสุขภาพ กับสมาชิกพันทิป รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้ความรู้ด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

* เกณฑ์การตัดสิน THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022  BRAND METRIC ใช้วัดประสิทธิภาพของกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA พิจารณาความสามารถของแบรนด์ผ่านการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหลักของแบรน์ (Official Channel) รวมถึงพิจารณาการได้รับการกล่าวถึงจากสื่อและผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญในสองมุมมองหลัก คือ การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ (Quantity Performance) และ การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ (Quality Performance)    

** การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ (Quality Performance) โดยพิจารณาจาก Comment & Share Ratio สัดส่วนของการแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์, Advocacy การสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับบุคคลอื่น, Intention จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์, Sentiment กระแสตอบรับและความเห็นลูกค้าต่อแบรนด์ และ Brand Love ความชื่นชอบในเนื้อหาของแบรนด์  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.ram-hosp.co.th/home