กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

2022-05-18 10:25:15  |   761

โรงพยาบาลรามคำแหง ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

ด้วยวิธี  Real-time RT-PCR (Individual Nasopharyngeal and Throat Swab Sample) (Pooled Saliva Samples) (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples)  จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.ram-hosp.co.th/home