Vitality Care Package <35 ปี (ชาย-หญิง)

( 2.00 จาก 2 โหวต )
ขายแล้ว 478 ชิ้น
฿ 2,590.00
รหัส : RKH
จำนวน
รายละเอียดสินค้า


Vitality care package   อายุต่ำกว่า 35 ปี (ผู้ชาย-ผู้หญิง)     ราคา 2,590

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Vitality care ผู้ชาย 
 รายการตรวจ
 ตรวจโดย : อายุรแพทย์ (Physical Examination)
•การตรวจเลือด
•ความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)
•ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
•ระดับไขมัน (CHOLESTEROL)
•ระดับไขมัน (TRIGLYCERIDE)
•การทำงานของตับ (SGPT)
•การทำงานของไต (CREATININE)
•ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี
•HBsAg
•Anti-HBs
 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (URINE EXAM)
 เอกซเรย์ปอด (CXR)
 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Vitality care ผู้หญิง
 รายการตรวจ
 ตรวจโดย : อายุรแพทย์ (Physical Examination)
•การตรวจเลือด
•ความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)
•ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
•ระดับไขมัน (CHOLESTEROL)
•ระดับไขมัน (TRIGLYCERIDE)
•การทำงานของตับ (SGPT)
•การทำงานของไต (CREATININE)
•ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี
•HBsAg
•Anti-HBs
 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (URINE EXAM)
 เอกซเรย์ปอด (CXR)

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ไม่สามารถใช้กับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
2.ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
3.สามารถเข้าใช้บริการหลังจากชำระเงินและได้หลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อ
4.สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ผู้รับบริการได้แต่เมื่อใช้งานแล้ว ไม่สามารถโอนยอดคงเหลือให้แก่ผู้อื่นได้
5.กรุณาระบุนัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
6.ราคาแพ็กเกจดังกล่าว มีผลถึง 31 ธันวาคม 2567
7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


 

รายการตรวจเพิ่มเติม (ผู้ชาย)

 รายละเอียด

ราคา (บาท)
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือด Coronary CT Angiography (CTA) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score) 
24,000
 • ตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score) 
5,700
 • ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
2,500
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
3,500
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometry)
1,290
 • การวัดมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อของร่างกาย (Body Composition Analyzer)
200
 •  ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบนด้วยระบบคลื่นเสียง (Ultrasound Upper Abdomen)
1,500
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่างระบบคลื่นเสียง (Ultrasound Lower Abdomen)
1,500
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ของอวัยวะในช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียง (Ultrasound Whole Abdomen)
2,480

ตรวจเลือดเพิ่มเติม

ราคา

 ตรวจระดับปริมาณวิตามินดี (Vitamin D25 Hydroxy)

850

 ตรวจระดับปริมาณวิตามินบี (Vitamin B12)

960

 ตรวจเลือดดูการทำงานของต่อมไทรอยด์

 • TSH
 • Free T4
 
400
380

 ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี

 • HBsAG
 • Anti-HBs
 
300
350

 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี (Anti-HCV)

750

 Option (เพิ่มเติมกรณีการตรวจกับชุดโปรแกรมต่าง ๆ)

Special Price

 การตรวจหัวใจและหลอดเลือด Coronary CT Angiography (CTA) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score)

21,000

 ตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score)

5,500

 ตรวจอัลตราซาวนด์หาภาวะเสี่ยงการตีบของเส้นเลือดสมอง Carotid (U/S Carotid)
 & Vertebral Screening

2,000

 ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometry)

730
กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำ ก่อนรับการตรวจประมาณ 8 ชั่วโมง

 

 

รายการตรวจเพิ่มเติม (ผู้หญิง)

 รายละเอียด

ราคา (บาท)
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือด Coronary CT Angiography (CTA) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score) 
24,000
 • ตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score) 
5,700
 • ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
2,500
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
3,500
 • ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม (Mammogram and Ultrasound)
2,580
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometry)
1,290
 • การวัดมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อของร่างกาย (Body Composition Analyzer)
200

 ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ราคา

 โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี ตรวจภายในคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep)

1,800

 โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี ตรวจภายในคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) และตรวจเชื้อ HPV DNA

2,900

 โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี ตรวจภายในคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) และอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง

3,200

 โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี ตรวจภายในคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) + อัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่างและตรวจความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่อง Digital mammogram

5,500

 ตรวจหาการติดเชื้อไวรัส HPV เพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

1,500
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบนด้วยระบบคลื่นเสียง (Ultrasound Upper Abdomen)
1,500
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่างด้วยระบบคลื่นเสียง (Ultrasound Lower Abdomen)
1,500
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ของอวัยวะในช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
2,480

 ตรวจเลือดเพิ่มเติม

Special Price

 ตรวจระดับปริมาณวิตามินดี (Vitamin D25 Hydroxy)

850

 ตรวจระดับปริมาณวิตามินบี (Vitamin B12)

960

 ตรวจเลือดดูการทำงานของต่อมไทรอยด์

 • TSH
 • Free T4
 
400
380

 ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี

 • HBsAG
 • Anti-HBs
 
300
350

 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี (Anti-HCV)

750

 Option (เพิ่มเติมกรณีการตรวจกับชุดโปรแกรมต่าง ๆ)

Special Price

 การตรวจหัวใจและหลอดเลือด Coronary CT Angiography (CTA) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score)

21,000

 ตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score)

5,500

 ตรวจอัลตราซาวนด์หาภาวะเสี่ยงการตีบของเส้นเลือดสมอง Carotid (U/S Carotid)
 & Vertebral Screening

2,000

 ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม (Mammogram and Ultrasound)

2,000

 ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometry)

730

กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำ ก่อนรับการตรวจประมาณ 8 ชั่วโมง

สินค้าแนะนำ