RAM Platinum Plus Program (ผู้หญิง)

( 0.00 จาก 0 โหวต )
ขายแล้ว 209 ชิ้น
฿ 59,990.00
รหัส : RKH
จำนวน
รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  RAM Platinum plus program (Female)      ราคา 59,990

เพราะร่างกายผู้หญิงซับซ้อนมากกว่าที่คิด ตรวจสุขภาพดูแลป้องกันก่อนที่จะสายเกินไป เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้แบบที่ต้องการ พร้อมรับมือกับช่วงอายุใหม่ที่กำลังจะมาถึง ยิ่งอายุมาก ก็ยิ่งพบกับความเสี่ยงต่อโรคมากขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคเบาหวาน โรคมะเร็งลำไส้ โรคกระดูกพรุน และโรคทางนรีเวช ฯลฯ
พิเศษ! การตรวจระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง การตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งในผู้หญิง โดยการตรวจภายใน ตรวจแมมโมแกรม เพื่อคัดกรองโรคเสี่ยง เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก


 รายการตรวจ        
 ตรวจสุขภาพระดับพื้นฐาน        
•ตรวจและสรุปผลโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine) ตรวจวัดระดับความดันโลหิต (BP) และวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)    
 การตรวจเลือด        
•ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)    
•ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)    
•ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)    
•ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)    
•ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)    
•ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง/ไขมันชนิดดี (HDL)    
•ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ/ไขมันชนิดไม่ดี (LDL)    
•ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)    
•ตรวจระดับปริมาณวิตามินดี (Vitamin D25 Hydroxy)    
 ตรวจเลือดดูการทำงานของตับ        
•SGOT    
•SGPT    
•Alkaline Phosphatase    
 ตรวจเลือดดูการทำงานของไต        
•BUN    
•Creatinine    
 ตรวจเลือดดูการทำงานของต่อมไทรอยด์        
•TSH    
•Free T4    
 ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ (Anti HAV IgG)    
 ตรวจเลือดหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (HBsAg, Anti-HBs)        
•HBsAg    
•Anti-HBs    
 ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี (Anti-HCV)    
 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine examination)    
 ตรวจอุจจาระ        
•ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool occult blood)    
•ตรวจหาพยาธิในอุจจาระ (Stool examination)    
 ตรวจเอกซเรย์เพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest x-ray)    
 ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometry)    
 ตรวจหาภาวะหลอดเลือดส่วนปลายแข็งตัวและอุดตัน (ABI)    
 ตรวจอัลตราซาวนด์ดูบริเวณช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen)    
 ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งร่างกาย (CT scan whole Body) สมอง, โพรงจมูก, หน้าอก, ช่องท้อง    
 ตรวจสุขภาพหัวใจ        
•ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)    
•ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)    
•ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียง (Echocardiography)    
•ตรวจหาปริมาณแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจ (Calcium Score)
•ตรวจภาวะความเสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบ โดยการวัดความหนาของผนังหลอดเลือด (Carotid and Vertebral Duplex)    
 ตรวจสุขภาพตา        
•ตรวจตาบอดสี    
•ตรวจวัดค่าความดันตา (IOP)    
•ตรวจวัดค่าสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ Autorefraction (AR)
•ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Fundus Camera    
    
 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง : ในผู้หญิง        
 ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์        
•ตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep        
•ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมระบบดิจิตอลร่วมกับอัลตราซาวนด์เต้านม (Digital Mammogram + Ultrasound Breast)        
•ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)        
•ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)        
•ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)    
•ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA19-9)        
 ตรวจระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง        
•การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)        
•การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colonoscope)  

                - รับคูปองอาหาร  มูลค่า 100 บาท/ จำนวน 2 ใบ -


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ไม่สามารถใช้กับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
2.ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
3.สามารถเข้าใช้บริการหลังจากชำระเงินและได้หลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อ
4.สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ผู้รับบริการได้แต่เมื่อใช้งานแล้ว ไม่สามารถโอนยอดคงเหลือให้แก่ผู้อื่นได้
5.กรุณาระบุนัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
6.ราคาแพ็กเกจดังกล่าว มีผลถึง 31 ธันวาคม 2567
7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

รายการตรวจเพิ่มเติม (ผู้หญิง)

 รายละเอียด

ราคา (บาท)
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือด Coronary CT Angiography (CTA) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score) 
24,000
 • ตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score) 
5,700
 • ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
2,500
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
3,500
 • ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม (Mammogram and Ultrasound)
2,580
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometry)
1,290
 • การวัดมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อของร่างกาย (Body Composition Analyzer)
200

 ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ราคา

 โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี ตรวจภายในคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep)

1,800

 โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี ตรวจภายในคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) และตรวจเชื้อ HPV DNA

2,900

 โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี ตรวจภายในคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) และอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง

3,200

 โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี ตรวจภายในคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) + อัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่างและตรวจความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่อง Digital mammogram

5,500

 ตรวจหาการติดเชื้อไวรัส HPV เพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

1,500
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบนด้วยระบบคลื่นเสียง (Ultrasound Upper Abdomen)
1,500
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่างด้วยระบบคลื่นเสียง (Ultrasound Lower Abdomen)
1,500
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ของอวัยวะในช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
2,480

 ตรวจเลือดเพิ่มเติม

Special Price

 ตรวจระดับปริมาณวิตามินดี (Vitamin D25 Hydroxy)

850

 ตรวจระดับปริมาณวิตามินบี (Vitamin B12)

960

 ตรวจเลือดดูการทำงานของต่อมไทรอยด์

 • TSH
 • Free T4
 
400
380

 ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี

 • HBsAG
 • Anti-HBs
 
300
350

 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี (Anti-HCV)

750

 Option (เพิ่มเติมกรณีการตรวจกับชุดโปรแกรมต่าง ๆ)

Special Price

 การตรวจหัวใจและหลอดเลือด Coronary CT Angiography (CTA) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score)

21,000

 ตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด (CT Calcium Score)

5,500

 ตรวจอัลตราซาวนด์หาภาวะเสี่ยงการตีบของเส้นเลือดสมอง Carotid (U/S Carotid)
 & Vertebral Screening

2,000

 ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม (Mammogram and Ultrasound)

2,000

 ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometry)

730

กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำ ก่อนรับการตรวจประมาณ 8 ชั่วโมง

สินค้าแนะนำ