โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE SCREENING)

( 0.00 จาก 0 โหวต )
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿ 18,900.00
รหัส : RKH
จำนวน
รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง  (STROKE SCREENING) ราคา 18,900 -

ทำไมต้องตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง:
1.ช่วยให้รู้เท่าทันโรค: การตรวจคัดกรองช่วยให้ทราบความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
2.ป้องกันโรค: เมื่อทราบความเสี่ยง ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
3.รักษาได้ทันท่วงที: การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองได้เร็ว ช่วยให้แพทย์รักษาได้ทันท่วงที
4.ลดความรุนแรง: การรักษาที่รวดเร็วช่วยลดความรุนแรงของโรค
5.ลดโอกาสพิการ: การรักษาที่เหมาะสมช่วยลดโอกาสพิการ

กลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจ:
ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ
ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ กินอาหารไขมันสูง

--------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง  (STROKE SCREENING)
รายการตรวจ       
-ตรวจร่างกาย โดยอายุรแพทย์ (Physical  Examination)    
-ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC    
-ตรวจปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1C    
-ตรวจการทำงานของไต Creatinine    
-ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride    
-ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL    
-ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG    
-ตรวจอัลตราซาวนด์หาภาวะเสี่ยงการตีบของเส้นเลือดสมอง Carotid (U/S Carotid) &Vertebral Screening    
-ตรวจการถ่ายภาพสมองและหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI/MRA Brain)
Non contrast  

              - รับคูปองอาหาร มูลค่า 100 บาท/ จำนวน 1 ใบ -

 

#โปรแกรมนี้เป็นการตรวจโดยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา  ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจจากเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการดูแลตนเอง และช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถรับมือกับโรคได้

#ผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ควรมองข้าม

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2.ไม่สามารถใช้กับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
3.ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
4.สามารถเข้าใช้บริการหลังจากชำระเงินและได้หลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อ
5.กรุณาระบุนัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
6.ราคาแพ็กเกจดังกล่าว มีผลถึง 31 ธันวาคม 2567
7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สินค้าที่ดูล่าสุด